ఆయుధ వ్యవస్థలను ఆ రెండూ ఏర్పాటు చెసుకుంటన్నాయా ?

ఆయుధ వ్యవస్థలను ఆ రెండూ ఏర్పాటు చెసుకుంటన్నాయా ?
x
Highlights

ఖగోళంలో ఖనిజాల వేట..అంతరిక్షంలో ఆధిపత్య బాట. అమెరికా, చైనాలో ఎవరి అంతరిక్ష ఎజెండా ఏంటి ? ఆయుధ వ్యవస్థలను ఆ రెండూ ఏర్పాటు చెసుకుంటన్నాయా ? స్కైవార్.....

ఖగోళంలో ఖనిజాల వేట..అంతరిక్షంలో ఆధిపత్య బాట. అమెరికా, చైనాలో ఎవరి అంతరిక్ష ఎజెండా ఏంటి ? ఆయుధ వ్యవస్థలను ఆ రెండూ ఏర్పాటు చెసుకుంటన్నాయా ? స్కైవార్.. స్పెషల్ ప్రోగ్రాం రాత్రి 10:00 గంటలకు మీ హెచ్ఎంటీవీలో.

Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories