Top
logo

You Searched For "Putalapattu"

వరద నీటిలో తండ్రీకూతుళ్లు గల్లంతు

23 Oct 2020 5:42 AM GMT
కళ్ల ముందు ఓ ప్రమాదం ఉందని గుర్తించలేకపోయారు. చీకట్లో ప్రయాణం ఇంటికి చేరుకోవాలనే ఆలోచనలో ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయలేకపోయారు. చిన్న వంకే కదా.. దాటేద్దాం...