logo

You Searched For "Pacific Lingcod"

Lingcod: ప్రపంచంలోనే ఇది వింతైన చేప.. దీని ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా..?

23 Nov 2021 7:51 AM GMT
* ఉత్తర పసిఫిక్‌లో ఉండే ఈ చేప నోటిలో 555 పళ్ళు ఉంటాయి.