తిరుమల వెయ్యికాళ్ళ మండపాన్ని పునర్నిర్మిస్తారా..?

hmtv special report punarnirmanam sadhyama at 8 pm
x
Highlights

తిరుమల వెయ్యికాళ్ళ మండపాన్ని పునర్నిర్మిస్తారా..? 17 ఏళ్ళ క్రితం ధ్వంసమైన 800 ఏళ్ళ చరిత్ర. మండపం నిర్మాణం శుభమా? అశుభమా? పునర్నిర్మాణం సాధ్యమా..? ...

తిరుమల వెయ్యికాళ్ళ మండపాన్ని పునర్నిర్మిస్తారా..? 17 ఏళ్ళ క్రితం ధ్వంసమైన 800 ఏళ్ళ చరిత్ర. మండపం నిర్మాణం శుభమా? అశుభమా? పునర్నిర్మాణం సాధ్యమా..? రాత్రి 8 గంటలకు


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories