తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం
x
Highlights

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం. అన్నదమ్ముల మధ్య నిళ్ళ తగాదా. ఆరున కేంద్రం దగ్గర నిళ్ళ పంచాయితీ. కేంద్రం పరిష్కరిస్తుందా..? వినోదం చూస్తుందా..? వాటర్...

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం. అన్నదమ్ముల మధ్య నిళ్ళ తగాదా. ఆరున కేంద్రం దగ్గర నిళ్ళ పంచాయితీ. కేంద్రం పరిష్కరిస్తుందా..? వినోదం చూస్తుందా..? వాటర్ వార్...స్పెషల్ ప్రోగ్రాం రాత్రి 07:00 గంటలకు మీ హెచ్ఎంటీవీలో.Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories