వ్యాక్సిన్‌తో అంతమవుతుందా కరోనా..?

వ్యాక్సిన్‌తో అంతమవుతుందా కరోనా..?
x
Highlights

టీకా ఇచ్చేందుకు దేశమంతా చురుగ్గా ఏర్పాట్లు. నెలరోజుల్లో పంపిణీకి సిద్ధం.. వ్యాక్సిన్‌తో అంతమవుతుందా కరోనా..? వేల కోట్ల ఖర్చు సద్వినియోగమవుతుందా..?...

టీకా ఇచ్చేందుకు దేశమంతా చురుగ్గా ఏర్పాట్లు. నెలరోజుల్లో పంపిణీకి సిద్ధం.. వ్యాక్సిన్‌తో అంతమవుతుందా కరోనా..? వేల కోట్ల ఖర్చు సద్వినియోగమవుతుందా..? టీకా టైమ్‌...రాత్రి 8 గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories