వన్నె తగ్గింది కాని ధర తగ్గలేదు

వన్నె తగ్గింది కాని ధర తగ్గలేదు
x
Highlights

వన్నె తగ్గింది కాని ధర తగ్గలేదు. డిమాండ్‌ తగ్గింది రేటు పెరిగింది. నగల బేరంలో వెనకడుగు. పెట్టుబడుల్లో ముందడుగు. గోల్డ్‌ రష్‌‌... రాత్రి 8 గంటలకు.

వన్నె తగ్గింది కాని ధర తగ్గలేదు. డిమాండ్‌ తగ్గింది రేటు పెరిగింది. నగల బేరంలో వెనకడుగు. పెట్టుబడుల్లో ముందడుగు. గోల్డ్‌ రష్‌‌... రాత్రి 8 గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories