పాటల పల్లకిలో సరికొత్త గళం

పాటల పల్లకిలో సరికొత్త గళం
x
Highlights

పాటల పల్లకిలో సరికొత్త గళం. పల్లె పదాలనుంచి.. సినిమా గీతాల వరకు.

పాటల పల్లకిలో సరికొత్త గళం. పల్లె పదాలనుంచి.. సినిమా గీతాల వరకు.. పాట ఏదైనా.. రాగం ఏదైనా.. మనసుని మైమరపించి.. గుండె ఊసులు పలికే నవరాగం. హుషారైన గీతాలతో.. ఆకట్టుకంటున్న ఓ కొత్త గళం. అద్బుతమైన ఈ గానానికి అవకాశం ఇచ్చేదెవరు ? పల్లె కోయిల... స్పెషల్ లైవ్ షో @ 5pm.
Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories