తిక్కకు లెక్కలు సరే.. చిచ్చుపెడుతున్న తిరుపతి కథేంటి?

తిక్కకు లెక్కలు సరే.. చిచ్చుపెడుతున్న తిరుపతి కథేంటి?
x
Highlights

హ్యాండిచ్చే హస్తం నేతలకు బ్రేకులు వేస్తున్నది ఎవరు? తిక్కకు లెక్కలు సరే...చిచ్చుపెడుతున్న తిరుపతి కథేంటి? గంట ఘల్లుమంటుందా? గుండె ఝళ్లుమంటుందా? ఆఫ్‌ ద...

హ్యాండిచ్చే హస్తం నేతలకు బ్రేకులు వేస్తున్నది ఎవరు? తిక్కకు లెక్కలు సరే...చిచ్చుపెడుతున్న తిరుపతి కథేంటి? గంట ఘల్లుమంటుందా? గుండె ఝళ్లుమంటుందా? ఆఫ్‌ ద రికార్డ్‌.. సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories