అప్పుడు దేవాలయాలపై దాడులు.. ఇప్పడు గుడుల చుట్టూ రాజకీయాలు

అప్పుడు దేవాలయాలపై దాడులు.. ఇప్పడు గుడుల చుట్టూ రాజకీయాలు
x
Highlights

అప్పుడు దేవాలయాలపై దాడులు.. ఇప్పడు గుడుల చుట్టూ రాజకీయాలు. ఆవేశంలో దేవతావిగ్రహాలపై ఒట్లు.. అంతర్మథనంలో నాయకుల పాట్లు. సత్య ప్రమాణాలు, సవాళ్లు.. ఎక్కడి...

అప్పుడు దేవాలయాలపై దాడులు.. ఇప్పడు గుడుల చుట్టూ రాజకీయాలు. ఆవేశంలో దేవతావిగ్రహాలపై ఒట్లు.. అంతర్మథనంలో నాయకుల పాట్లు. సత్య ప్రమాణాలు, సవాళ్లు.. ఎక్కడి వెళ్తున్నాయి రాజకీయాలు? వీధిలో బురద అంతా గుడిలో తెచ్చి పోస్తుంటే... దేవుళ్లున్నారు జాగ్రత్త!! ఆఫ్‌ ద రికార్డ్‌... సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories