హెచ్‌ఎంటీవీ ఆఫ్ ది రికార్డ్ : స్వామిగౌడ్ ఉన్నఫళంగా ఎందుకలా మాట్లాడారు..

హెచ్‌ఎంటీవీ ఆఫ్ ది రికార్డ్ : స్వామిగౌడ్ ఉన్నఫళంగా ఎందుకలా మాట్లాడారు..
x
Highlights

స్వామిగౌడ్ ఉన్నఫళంగా ఎందుకలా మాట్లాడారు. కడుపులో ఉన్నది కక్కారా.. అక్కసు వెళ్లగక్కారా ? పట్టలేనంత ఆవేశమా.. తీర్చుకోలేనంత ఆవేదనా. తన కోపమంతా ఎవరి...

స్వామిగౌడ్ ఉన్నఫళంగా ఎందుకలా మాట్లాడారు. కడుపులో ఉన్నది కక్కారా.. అక్కసు వెళ్లగక్కారా ? పట్టలేనంత ఆవేశమా.. తీర్చుకోలేనంత ఆవేదనా. తన కోపమంతా ఎవరి మీద..రాజకీయ అసంతృప్తికి రీజనేంటి ? ఊరుకో..స్వామీ. హెచ్‌ఎంటీవీ ఆఫ్ ది రికార్డ్...రాత్రి 7.30 గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories