హెచ్ఎంటీవీ ఆఫ్‌ ద రికార్డ్‌

హెచ్ఎంటీవీ ఆఫ్‌ ద రికార్డ్‌
x
Highlights

వందేళ్ల పార్టీకి వాస్తు దోషం. గుంటూరులో ఆ ఇద్దరూ కలిసిపోయారు. ఓడలు బళ్లు అయ్యాయి బళ్లు ఓడలయ్యాయి. 15 ఏళ్ల తర్వాత బాబుకు గుర్తుకొచ్చిందా? హెచ్ఎంటీవీ...

వందేళ్ల పార్టీకి వాస్తు దోషం. గుంటూరులో ఆ ఇద్దరూ కలిసిపోయారు. ఓడలు బళ్లు అయ్యాయి బళ్లు ఓడలయ్యాయి. 15 ఏళ్ల తర్వాత బాబుకు గుర్తుకొచ్చిందా? హెచ్ఎంటీవీ ఆఫ్‌ ద రికార్డ్‌ రాత్రి ఏడున్నర గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories