జనమున్నా... సైన్యమున్నా..జనసేనాని ఎందుకు వెళ్లలేకపోయారు?

జనమున్నా... సైన్యమున్నా..జనసేనాని ఎందుకు వెళ్లలేకపోయారు?
x
Highlights

వెనక్కి తగ్గింది అందుకేనా? వెనకడుగు వెనుక ఏం జరిగింది? జనమున్నా... సైన్యమున్నా..జనసేనాని ఎందుకు వెళ్లలేకపోయారు? తొడ గొట్టడాలు... మీసాలు తిప్పడాలు...

వెనక్కి తగ్గింది అందుకేనా? వెనకడుగు వెనుక ఏం జరిగింది? జనమున్నా... సైన్యమున్నా..జనసేనాని ఎందుకు వెళ్లలేకపోయారు? తొడ గొట్టడాలు... మీసాలు తిప్పడాలు రీల్‌లోనేనా... రియల్‌లైఫ్‌లో రాదా? ఆఫ్‌ ద రికార్డ్‌.. సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories