కాంగ్రెస్ కు మరమ్మతులు సాధ్యమయ్యేనా ?

కాంగ్రెస్ కు మరమ్మతులు సాధ్యమయ్యేనా ?
x
Highlights

కాంగ్రెస్ కు మరమ్మతులు సాధ్యమయ్యేనా ? అంతర్గత వ్యవస్థలు పటిష్ఠమయ్యేదెన్నడు ? సంస్కరణల కోసం అసమ్మతివాదుల రణం. పార్టీని వెంటాడుతున్న సంక్షోభాలు. నేటికీ...

కాంగ్రెస్ కు మరమ్మతులు సాధ్యమయ్యేనా ? అంతర్గత వ్యవస్థలు పటిష్ఠమయ్యేదెన్నడు ? సంస్కరణల కోసం అసమ్మతివాదుల రణం. పార్టీని వెంటాడుతున్న సంక్షోభాలు. నేటికీ కొనసాగుతున్న రాజీనామాలు. హస్తం పదిలమేనా ?.......బర్నింగ్ టాపిక్....రాత్రి 9.30 గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories