బతుకు మీద పట్టు చిక్కడం లేదు

బతుకు మీద పట్టు చిక్కడం లేదు
x
Highlights

బతుకు మీద పట్టు చిక్కడం లేదు, పని కోసం పాకులాడక తప్పడం లేదు. బొమ్మలమ్మితేనే బతుకు నడిచేది, సేవలందిస్తేనే జీవననౌక సాగేది. కార్మికులు పడుతున్న ఇక్కట్లపై...

బతుకు మీద పట్టు చిక్కడం లేదు, పని కోసం పాకులాడక తప్పడం లేదు. బొమ్మలమ్మితేనే బతుకు నడిచేది, సేవలందిస్తేనే జీవననౌక సాగేది. కార్మికులు పడుతున్న ఇక్కట్లపై స్పెషల్ స్టోరీ.. ''కరోనా జీవితాలు'' లో ఈరోజు రాత్రి 6:30 గంటలకు.Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories