అజామీలోపాఖ్యానం

అజామీలోపాఖ్యానం
x
Highlights

అజామీళుడు మంచి ధార్మిక కుటుంబంలోనే పుట్టాడు. కానీ చిన్నతనంలోనే దారితప్పాడు. ఇల్లూవాకిలి మరిచి చెడు తిరుగుళ్లు తిరిగాడు. 80 ఏళ్లు దాటాక మంచాన పడ్డాడు....

అజామీళుడు మంచి ధార్మిక కుటుంబంలోనే పుట్టాడు. కానీ చిన్నతనంలోనే దారితప్పాడు. ఇల్లూవాకిలి మరిచి చెడు తిరుగుళ్లు తిరిగాడు. 80 ఏళ్లు దాటాక మంచాన పడ్డాడు. దాదాపు నోట మాటకూడా పెగలడం లేదు. యమభటులు వచ్చి వాకిట్లో నిలుచున్నారు . అజామీళుడికి చివరి కొడుకుమీద ప్రేమతో అంత్యకాలంలో 'నారాయణ ' అని కొడుకు పేరు గొణుక్కుంటూ శ్వాస వదిలాడు .

యమభటుడి పాశానికి , విష్ణు సేవకులు అడ్డుతగిలేసరికి కథ అడ్డం తిరిగింది. నానా పాపాలు చేశాడు , ఇదిగో లిస్టు , యమలోకం ఇతడికి యమయాతనలు పెట్టడానికి ఆవురావురుమని నిరీక్షిస్తోంది - అన్నది యమభటుడి వాదన .

నారాయణ - అని కన్నుమూశాడు కాబట్టి - స్వర్గానికే వెళ్ళాలి - ఇది నారాయణుడి ఆజ్ఞ - అన్నది విష్ణు సేవకుడి వాదన .

వీడు చివర స్మరించింది విష్ణువును కాదు - వీడి చివరి కొడుకు పేరు - మా సాఫ్టువేర్ ఎప్పుడూ తప్పుకాదు , చిత్రగుప్తుడే స్పృహదప్పి పడిపోయాడు వీడి పాపాల చిట్టా చూసి , యమలోకంలో ఉన్న అన్ని శిక్షలూ అర్జంటుగా వీడికి వేయాలి వదులు స్వామీ అని యమభటుడు వాదించాడు .

ఏమో మాకవన్నీ అనవసరం . చివర నారాయణ అనడంతో ఆ పాపాలన్నీ భస్మమయిపోయాయి , ఇప్పుడు ఇతడు వైకుంఠానికి అతిథి - అంటాడు విష్ణుసేవకుడు .

చేసేది లేక యమభటుడు వట్టిచేతులతో వెనక్కు వెళ్లి - చిత్రగుప్తుడికి , యముడికి జరిగిందంతా చెప్పి - మన సాఫ్టువేరుకు , ప్రోటోకాల్కు ఏదో భంగం కలుగుతోంది అని బాధపడతాడు .

అప్పుడు యముడు నవ్వుతూ చెప్పిన మాట

శ్రీహరి నామాన్ని ఏరూపంలో , ఏ ఉద్దేశంతో , ఎలా స్మరించినా అక్కడికి మనం వెళ్లనే కూడదు . కలలోకూడా దైవ చింతనలేని వారి , వారి వారి బంధువులతోపాటు ఎప్పుడయినా లాక్కుని రండి పరవాలేదు . ప్రత్యేకించి శ్రీహరిని సదా స్మరించే భక్తులు కనపడితే వారి పాద ధూళిని ఒక తమలపాకు చివర పెట్టుకుని రండి , నా నెత్తిన చల్లుకుంటాను . ఆడుతూ , పాడుతూ , పొరపాటున , చివరికి ఎగతాళిగా అయినా శ్రీహరి పేరును ప్రస్తావిస్తే - వారి ఖాతాలో పుణ్యమే జమ అవుతుంది .


సరే , అజామీళుడు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు . కథ సుఖాంతం . అతితెలివి మనుషులు - ఈ కథలో నీతిని ఎలా పిండుతున్నారంటే - ఎన్ని పాపాలయినా చేయి , చచ్చే ముందు దేవుడిని స్మరించు - బారాఖున్ మాఫ్ - ఖేల్ ఖతం - దుకాణ్ బంద్ .

కానీ - నిజానికి - ఈ కథ నీతి , స్ఫూర్తి అది కాదు .

అంత్యకాలంలో - పొరపాటున కొడుకుల్లో ఒకడి పేరు నారాయణ అని అస్పష్టంగా పలవరిస్తేనే అంతటి పుణ్యం వస్తే - ఇక నిత్యం స్మరిస్తే ఎంత పుణ్యం రావాలి ? ఎంత పునీతులు కావాలి ?అన్నది మనల్ను ఆలోచించుకోమనే ఇందులో నీతి , సలహా , సూచన , బోధ .

Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories