ఉత్తముడు కూర్చున్న కుర్చీలో కూర్చునేదెవరో?

ఉత్తముడు కూర్చున్న కుర్చీలో కూర్చునేదెవరో?
x
Highlights

మళ్ళీ మొదలైంది టీపీసీసీ పరుగు పందెం.. దుబ్బాక, గ్రేటర్ దెబ్బతో కదిలిన హైకమాండ్.. ఉత్తముడు కూర్చున్నకుర్చీలో కూర్చునేదెవరో? గాంధీభవన్ కింగ్ కాబోయేదెవరో? ఆ కుర్చీ నాదే... రాత్రి 07: 00 గంటలకు..

మళ్ళీ మొదలైంది టీపీసీసీ పరుగు పందెం..

దుబ్బాక, గ్రేటర్ దెబ్బతో కదిలిన హైకమాండ్..

ఉత్తముడు కూర్చున్నకుర్చీలో కూర్చునేదెవరో?

గాంధీభవన్ కింగ్ కాబోయేదెవరో?

ఆ కుర్చీ నాదే... రాత్రి 07: 00 గంటలకు..


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories