కొత్త చట్టాలతో పాత సమస్యలు తీరతాయా?

కొత్త చట్టాలతో పాత సమస్యలు తీరతాయా?
x
Highlights

రైతు పంటను ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు.. పంట కొనుగోళ్ళకు ప్రభుత్వం దూరం.. చిన్న రైతుకు మేలు జరిగేనా..? కొత్త చట్టాలతో పాత సమస్యలు తీరతాయా? రైతు రాజ్యం...

రైతు పంటను ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు.. పంట కొనుగోళ్ళకు ప్రభుత్వం దూరం.. చిన్న రైతుకు మేలు జరిగేనా..? కొత్త చట్టాలతో పాత సమస్యలు తీరతాయా? రైతు రాజ్యం వచ్చేనా..?...రాత్రి 8 గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories