నిర్లక్ష్యంతో పెరుగుతున్న ప్రమాదం

నిర్లక్ష్యంతో పెరుగుతున్న ప్రమాదం
x
Highlights

నిర్లక్ష్యంతో పెరుగుతున్న ప్రమాదం. లక్షణాలు లేనివారే వ్యాప్తి కారకులు. ఒక్కరితోనే ఊరందరికి మహమ్మారి. సూపర్ స్ప్రెడర్స్...స్పెషల్ ప్రోగ్రాం రాత్రి...

నిర్లక్ష్యంతో పెరుగుతున్న ప్రమాదం. లక్షణాలు లేనివారే వ్యాప్తి కారకులు. ఒక్కరితోనే ఊరందరికి మహమ్మారి. సూపర్ స్ప్రెడర్స్...స్పెషల్ ప్రోగ్రాం రాత్రి 07:00 గంటలకు మీ హెచ్ఎంటీవీలో.Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories