సిలబస్ ను తినేసిన కరోనా

సిలబస్ ను తినేసిన కరోనా
x
Highlights

సిలబస్ ను తినేసిన కరోనా. ఇంటర్ లో 30 శాతం పాటాలు కోత. తొలగింపులో బోర్డ్ సొంత నిర్ణయాలు..దిద్దుబాటు. కుంచించుకుపోయిన పనిదినాలు. మిగిలిన పాటాలు.....

సిలబస్ ను తినేసిన కరోనా. ఇంటర్ లో 30 శాతం పాటాలు కోత. తొలగింపులో బోర్డ్ సొంత నిర్ణయాలు..దిద్దుబాటు. కుంచించుకుపోయిన పనిదినాలు. మిగిలిన పాటాలు.. స్పెషల్ ప్రోగ్రాం రాత్రి 8:00 గంటలకు మీ హెచ్ఎంటీవీలో.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories