కత్తులు నూరుతున్న సీమ ఫ్యాక్షన్

కత్తులు నూరుతున్న సీమ ఫ్యాక్షన్
x
Highlights

కత్తులు నూరుతున్న సీమ ఫ్యాక్షన్‌. చిన్న గొడవైనా దూసుకొస్తున్న వేట కొడవళ్ళు. ప్రజల్లో టెన్షన్‌ సృష్టిస్తున్నఘర్షణలు. సీమ టపాకాయలు...రాత్రి 10 గంటలకు.

కత్తులు నూరుతున్న సీమ ఫ్యాక్షన్‌. చిన్న గొడవైనా దూసుకొస్తున్న వేట కొడవళ్ళు. ప్రజల్లో టెన్షన్‌ సృష్టిస్తున్నఘర్షణలు. సీమ టపాకాయలు...రాత్రి 10 గంటలకు.


Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories