Top
logo

జ‌ల‌క‌ళ‌

జ‌ల‌క‌ళ‌
X
Highlights

వనపర్తి : కొత్తకోట ఊకచెట్టు వాగు నీటి ఉధృతి పెరగటం తో కొత్తకోట మం' కనిమెట్ట నుండి పాత జంగమాయ పల్లి వెళ్లే...

వనపర్తి : కొత్తకోట ఊకచెట్టు వాగు నీటి ఉధృతి పెరగటం తో కొత్తకోట మం' కనిమెట్ట నుండి పాత జంగమాయ పల్లి వెళ్లే మట్టిరోడ్డు కొట్టుకుపోవటంతో నిలిచిపోయిన రాకపోకలు

Next Story