ఆర్టీసీ చార్జీల పెంపునకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసిన జగన్ సర్కార్

AP Govt To Hike RTC Fare
x

ఆర్టీసీ చార్జీల పెంపునకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసిన జగన్ సర్కార్

Highlights

Andhra Pradesh: ఆర్టీసీ చార్జీల పెంపునకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసిన జగన్ సర్కార్

More Stories