కాంగ్రెస్ టికెట్ ఆశించి భంగపడిన పటేల్ రమేష్‌రెడ్డి కంట తడిపెట్టారు..!

x
Highlights

More Stories