బ్యాంక్ అకౌంట్‌ సమాచారం, క్రెడిట్ కార్డ్ సమాచారం, సోషల్ మీడియా ఖాతా సమాచారం మొదలైన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని చాలామంది సెల్‌ఫోన్‌లలో ఉంచుతున్నారు.
అయితే ఫోన్ హ్యాక్ అయితే ఫోన్‌లో కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తాయి. వాటి గురించి తెలుసుకోండి.
ఫోన్ మునుపటి కంటే వేగంగా ఛార్జ్ అయిపోతుంటే అది ఫోన్ హ్యాక్ అయిందనడానికి కారణం అవుతుంది. ఒక హ్యాకర్ మీ ఫోన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ప్రోగ్రామ్‌ను రన్ చేయగలరు.
ఫోన్ మునుపటి కంటే వేడిగా ఉంటే అది హ్యాక్ అయిందనడానికి సంకేతం అవుతుంది. హ్యాకర్ ఫోన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ప్రోగ్రామ్‌ను రన్ చేయగలరు. ఇది ఫోన్‌ను వేడెక్కేలా చేస్తుంది.
ఫోన్‌లో యాంటీవైరస్ లేదా యాంటీ మాల్వేర్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఉపయోగించండి. ఇది ఫోన్‌ను వైరస్‌లు, ఇతర మాల్‌వేర్ నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.