Top
logo

You Searched For "worship of God"

ఓంకారం... ఇదో జగన్నినాదం

6 Aug 2019 11:49 AM GMT
సాక్షాత్తు శివుని ప్రతిరూపంగా కొలుస్తారు జనసామాన్యులు. హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన ఓంకారనాదం... ఇప్పుడు జగమంతా వినిపిస్తోంది. ఎల్లెడెలా ధ్వనిస్తోంది....