Top
logo

You Searched For "Snake in AC"

ఏసీలో పాము!

14 Jun 2019 3:19 AM GMT
పడకగదిలో రోజూ బుస్సు.. బుస్సుమని శబ్దం.. ఎక్కడి నుంచి వస్తోందని చూస్తే అది ఏసీ నుంచి.. ఎందుకు ఆ శబ్దం వస్తోందో తెలీదు. ఏసీ ఆపేసి ఉన్నా శబ్దం వస్తోంది? ...