గుంటూరు కారం (Guntur Kaaram)

‘హను-మాన్‌’ (Hanu Man)
‘అయలాన్‌’తో (Ayalaan)
‘సైంధవ్‌’ (Saindhav)
‘నా సామిరంగ’ (Naa Saami Ranga)
లాల్ సలాం (Lal Salaam)
కెప్టెన్ మిల్లర్ (Captain Miller)
మెర్రి క్రిస్మస్ (Merry Christmas)
అబ్రహం ఓజ్లర్ ( Abraham Ozler)