ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్

మార్కెట్‌లోకి ఎప్పుడు రానుంది?
స్కూటర్ ఫొటోలు విడుదలయ్యాయా?
ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు?
బడ్జెట్ మోడలా? ప్రీమియం రేంజా?
స్టోరేజ్ విషయమేంటి?
ప్రత్యేకతలేంటి?
పనితీరు?
బ్యాటరీ ఫిక్స్‌డా? మార్చుకోవచ్చా?
ధర ఎంత?
ఇతర వివరాలు...