టైం లిమిట్

మినిమం ఓవర్ రూల్

నో సాప్ట్ సిగ్నల్

సూపర్ ఓవర్‌పై పరిమితి

షార్ట్ రన్ కాల్

చెన్నైలో స్పెషల్ రూల్స్

3 RT-PCR టెస్టులు పక్కా