నలబై ఏళ్ల వయసులో కూడా అందంగా కనిపించాలంటే ఈ ఫుడ్స్‌ తినాల్సిందే..!
ఆరెంజ్
క్యారెట్
క్యాబేజీ
బచ్చలికూర