చలికాలం కాళ్లు,చేతులు వెచ్చగా ఉండాలంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి..!
సాక్స్ ధరించాలి
పని చేయండి
కాళ్లు చేతులకి మసాజ్‌
వెచ్చని నీటిలో పాదాలు