విజయవాడలో టాల్‌వాకర్స్‌ జిమ్ ట్రైనర్‌ అనిల్‌ సూసైడ్