హైస్కూల్లో "ఐ"ఎక్కువ

Submitted by arun on Wed, 07/11/2018 - 13:05
high school

అమెరికలో హైస్కూల్ చదివే విద్యార్థుల్లో మూడోవంతు మందికి "ఐ"ఫోన్లు ఉన్నాయట.
అందుకే... అక్కడ "ఐ"(నేను) హై లొనే ఉంటుంది శ్రీ.కో

English Title
american high schools

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES