టెన్నిస్ బంతులు పసుపు రంగులో ఎందుకు ఉంటాయో మీకు తెలుసా?

Submitted by arun on Tue, 10/09/2018 - 15:27
Tennis balls

టెన్నిస్ ఆటలో.. ఆడే టెన్నిస్ బంతులు పసుపు రంగులో ఎందుకు ఉంటాయో అని ఎప్పుడైనా ఆశ్చర్యపోయారా? దీనికి సమాధానం చాలా సులభం అండి .. ఎందుకంటే.. ఈ శక్తివంతమైన రంగు వుండట వాల్ల బంతిని సులభంగా చూడటానికి వీలు అవుతుందని. 1986 లో వింబుల్డన్లో మొట్టమొదటి సారి గా ఈ పసుపు టెన్నిస్ బంతిని ఉపయోగించారట.శ్రీ.కో.

English Title
Why tennis balls are yellow?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES