ప్రజాపోరాట యాత్రలో జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ పవర్ డోస్ పెంచారు..