నేవీ మారథాన్‌కు విశాఖ ఐకాన్‌గా మారిందంటున్నారు - నావల్ కమాండర్ రాజ్‌