సంపాదన కన్నా షాపింగ్ మిన్న?

Submitted by arun on Fri, 09/07/2018 - 15:38
shopping

మహిళలకి కొంచెం షాపింగ్ అంటే ఇష్టమే, ఈ రోజుల్లో వారు బాగానే సంపాదిస్తున్నారు, ఒక అంచనా ప్రకారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మహిళలు US $ 18 ట్రిలియన్ డాలర్లు తమ ఆదాయంగా సంపాదిస్తున్నారట, అయితే  US $ 28 ట్రిలియన్లు ఖర్చు చేస్తున్నారట, మరి ఈ అంచనాని పురుషులు చేసారో, లేదా మహిళలు చేసారో మాత్రం తెలియదు. శ్రీ.కో

Tags
English Title
ladies shopping

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES