కుస్తీ వీరుడు కష్టాలు మీకు తెలుసా!

Submitted by arun on Tue, 09/18/2018 - 15:19
Sushil Kumar

బారత దేశ కుస్తీ వీరుడు,సుశీల్ కుమార్ తండ్రి దివాన్ సింగ్ ఒక DTC బస్ డ్రైవర్. సుషీల్ తండ్రికి చాల చిన్న ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ,  తన కొడుకు కలలకి చాల మద్దతుగా నిలిచాడు మరియు అతని కుస్తీలో  కెరీర్ను కొనసాగించడానికి సహాయపడ్డాడు. శ్రీ.కో.
 

English Title
The wrestler's difficulties You know!

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES