బార్య భర్త మద్యలో డబ్బు

Submitted by arun on Tue, 08/07/2018 - 16:59
mny

బార్యభర్తలు అన్న తర్వాత అప్పుడప్పుడు, కొన్ని వాదనలు జరుగుతూ వుంటాయి, అయితే అసలు ఎక్కువగ వీరు దేని గురించి వాదించుకుంటున్నారు అని పర్శిలిస్తే తెలిసిది, డబ్బు అనే విషయం గురించే ఎక్కువ జంటలు వాదించుకుంటున్నాయన్న విషయము తేలిందట. శ్రీ.కో

English Title
wife and husband fight for money

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES