పుట్టినరోజు “ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం”

Submitted by arun on Wed, 09/05/2018 - 15:34
Sarvepalli Radhakrishnan

డాక్టర్. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ భారత రాష్టపతిగా ఉన్నప్పుడు, కొంతమంది విద్యార్ధులు మరియు మిత్రులు అతడిని తన పుట్టినరోజును సెప్టెంబర్ 5 వ తేదీలో జరుపుకునేందుకు అనుమతించమని కోరారు.  అప్పుడు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, "నా పుట్టినరోజును జరుపుకునేందుకు బదులు, 5 సెప్టెంబర్ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవంగా చేసుకుంటే నాకు చాల సంతోషం అని చెప్పాడట.  శ్రీ.కో.

English Title
Teacher’s Day Special: Sarvepalli Radhakrishnan

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES