ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం మాత్రం october 5TH

Submitted by arun on Wed, 09/05/2018 - 16:19
teachers day

మీకు తెలుసా! ప్రపంచ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం మాత్రం october 5TH  న జరుపుకుంటుంది. అయినప్పటికీ, మనం 5th Sep జరుపుకున్నాట్టు, వేర్వేరు దేశాలలో వేర్వేరు తేదీలలో ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. శ్రీ.కో.
 

English Title
teachers day october 5

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES