ఆరు స్ధానాలకు అభ్యర్ధులను ఖరారు చేసేందుకు అధిష్టానం తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది.