ఆక్స్‌ఫర్డు, కేంబ్రిడ్జి సర్వేపల్లికి సలాం అన్నాయి

Submitted by arun on Wed, 09/05/2018 - 16:22
sarvepalli radhakrishnan

మీకు తెలుసా ! ఆక్స్‌ఫర్డు, కేంబ్రిడ్జి, ఇలాంటి విశ్వవిద్యాలయాల పేర్లు ఇప్పటికి యువతకి చాల ఇష్టమైన పేర్లు, అయితే ఇంత ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలయిన ఆక్స్‌ఫర్డు, కేంబ్రిడ్జి, మొదలయినవాటి నుండి వందకు పైగా గౌరవ పురస్కారాలు మరియు డాక్టరేటులు ఎన్నో సంపాదించారు మన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్. శ్రీ.కో.

English Title
oxford cambridge universities sarvepalli radhakrishnan

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES