ఒక్క పాట కోసం కోట్ల ఖర్చు....స్టార్ హీరోల సినిమా మజాకా