అతి పొడవైన అంతర్జాతీయ సరిహద్దు!

Submitted by arun on Sat, 11/17/2018 - 17:16
ind

ఒక దేశానికి మరో దేశానికి అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు కలిగి వుండటం..అతి సాధారణ విషయం, అలానే...మనదేశానికి కూడా చుట్టూ పక్కదేశాలకు మద్య..ఈ సరిహద్దులు వున్నాయి... అయితే...భారతదేశముతో అతి పొడవైన అంతర్జాతీయ సరిహద్దును కలిగివున్న దేశం ఏదో మీకు తెలుసా...? భారతదేశముతో అతి పొడవైన అంతర్జాతీయ సరిహద్దును కలిగివున్న దేశం బంగ్లాదేశ్...శ్రీ.కో.
 

English Title
The longest international border

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES