వైద్యో అమెరికో

Submitted by arun on Wed, 07/11/2018 - 13:21
 doctors

అమెరికాలో భారతీయ డాక్టర్లల సంఖ్య సుమారు 50 వేలు, అంటే ప్రతి 1325 మంది అమెరికన్లకి ఒక భారతీయ డాక్టరన్నమాట, అదే మన దేశంలో 2400 మందికి ఒక వైద్యుడు.అంటే  చెట్టు పెరిగేది ఇక్కడ, కానీ తన పండ్లు పంచేది అక్కడ! శ్రీ.కో
 

English Title
indian doctors in america

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES