చాక్లెట్స్ పిచ్చి

Submitted by arun on Tue, 08/07/2018 - 16:23
chocolate

చాక్లెట్స్ అంటే పిల్లలకి చాల ఇష్టం, పిల్లలకే కాకూడ చాలామంది పెద్దవారికి కూడా చాక్లేట్స్స అంటే చాల ఇష్టం, అయితే అసలు ఎ దేశంలో ఎక్కువ చాక్లెట్స్ తింటారు అని ఒక సర్వే చేస్తే తెలిసింది, సంవత్సరానికి ప్రతి వ్యక్తికి దాదాపు 10 కిలోల వరకు స్విట్జర్లాండ్లో అత్యంత చాకొలెట్ను తింటున్నరాట. శ్రీ.కో

English Title
facts about chocolate

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES