రోజుకి 20 బ్యాంకులలో దొంగతనం

Submitted by arun on Fri, 09/07/2018 - 14:31
banks robbery

సినిమాల్లో దొంగలు బ్యాంకు దోపిడీ చేసే కథతో ఎన్నో సిన్మాలు మీరు చూసిఉండవచ్చు, అయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి రోజు దాదాపు 20 బ్యాంకులలో దొంగతనం చేయబదుతున్నయటా, అలాగే ఈ దొంగిలించబడిన మొత్తం వాటి విలువ ₹ 1,72,100 రూపాయల్లో అట. పాపం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బ్యాంకులకి దొంగలతో సినెమా కష్టాలే అన్నట్టు. శ్రీ.కో.

English Title
banks robbery in india daily

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES