అమితాబ్ బచ్చను చేతి కథ

Submitted by arun on Sat, 09/01/2018 - 15:06
Amitabh Bachchan

బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చను అద్బుతంగా నటించి.. రెండు చేతులతో సంపాదించడమే కాదు... మరో ప్రత్యకమైన ప్రతిభ కూడా ఉందట, అతను ఒక  ambidextrous. అంటే ఏమిటి?  అని మీరు అడగవచ్చు. సింపుల్ బాషలో చెప్పాలంటే.. మన బిగ్ బి ... తన రెండు చేతులను ఉపయోగించి సులభంగా రాయగలడు. కుడి చేయ్యయిన..ఎడమ చేయ్యయిన.. రాస్తూనే ఉంటాడట.. బహుశ చిన్నప్పుడు స్కూల్ ఇచ్చె హోం వర్క్.. రెండు చేతులతో చేసేవడేమో. శ్రీ.కో.

English Title
Amitabh Bachchan Write's With Both His Hands

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES